aikido

Aikido is een Japanse krijgskunst, ontwikkelt door de zeer befaamde Morihei Ueshiba. Het staat bekend om zijn vloeiende bewegingsdynamiek, gepaard met worpen en klemmen die op eeuwenoude technieken baseren.
 Daarnaast kent Aikido ook het gebruik van en de verdediging tegen wapens, een houten stok, zwaard en mes oftewel jo, boken en tanto.

Morihei Ueshiba, meestal O’Sensei (de grote leraar) genoemd, werd geboren op 14 december 1883 als zoon van een gegoede boer in Tanabe. Hij stierf op 26 april 1969.

foto_osensei kopie

Vanaf zijn zevende levensjaar werd hij intensief in diverse krijgskunsten onderwezen. Daarnaast verdiepte hij zich later in het Boeddhisme, Shintoïsme, Confucianisme en andere spirituele wegen.

Door zijn eigen diepe inzichten in de verschillende krijgskunsten (budo) en zelfverdedigingsvormen en onder de invloed van het Daito Ryo ontwikkelde Ueshiba zijn eigen uniek bewegingssysteem dat hij uiteindelijk Aikido ging noemen. Hij demonstreerde o.a. voor de Keizer die hem de titel O’Sensei verleende voor zijn uitmuntende vaardigheden.
Zijn spirituele groei stond voor hem in nauw contact met zijn vaardigheden in de krijgskunst, wat hij van zijn leerlingen niet verwachtte. Hij is erom bekend de status van ‘verlichting’ bereikt te hebben.

Gedurende zijn leven stichtte hij verschillende Dojo’s, waarvan de Iwama Dojo in Iwama en de Hombu Dojo in Tokyo tegenwoordig nog bestaan. De laatste is ook de hoofdzetel van een wereldwijde Aikido organisatie, de Aikikai.

Sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw wordt Aikido door oud-leerlingen van Ueshiba over de wereld verspreid en beoefend.

Aikido is niet slechts een zeer vredelievende krijgskunst of zelfverdedigingskunst. Het is daarnaast ook een bijzonder effectief wapen tegen elke daadwerkelijke aanval, waarbij de tegenstander niet onnodig geblesseerd wordt maar hij de aanval volstrekt misloopt en niet eens door heeft wat hem is overkomen. Dat is het doel waarna we streven

O’Sensei ontwikkelde een krijgskunst waarbij de aanvaller zo min mogelijk wordt beschadigd. Hij beschouwde een aanval als tegennatuurlijk en daarmee de verdediging als het herstellen van de orde. Aikido kent daarom ook geen tegenaanval, geen terugslaan of blokken en dergelijke. Het doel is om de aanval te neutraliseren door ontwijken en meegeven. De aanvaller raakt als het ware lucht en van die onbalans maak je gebruik.

Aikido wordt ook wel ‘de weg van de harmonie’ genoemd, doelend op dit uitgangspunt. Voluit betekent Aikido: Weg (DO) van de Harmonie (AI) met het Universum, ook wel de Kracht (KI) van geest en lichaam.

Het dragend principe van het Aikido bestaat daarin dat je gebruik maakt van de energie en richting van de aanval, zonder daar zelf iets aan toe te voegen. Het is de bedoeling om de intentie van de aanvaller tegen hemzelf te gebruiken. Als er geen aanval is, is er in wezen ook geen Aikido. Daarentegen hoe harder de aanval hoe pijnlijker de klemmen en sneller de worpen kunnen zijn.Het is daarom van belang te leren de aanval zo zuiver mogelijk te zien en toe te staan. Daarin ligt ook één van de moeilijkheden, want als we bijvoorbeeld veel angst met ons meedragen zijn we al snel geneigd om iets als (zeer) bedreigend te ervaren, terwijl dit nog niet zo hoeft te zijn. We zien als het ware niet de ‘werkelijkheid’ maar onze indruk ervan. En reageren vervolgens op deze ‘indruk’, wat in veel gevallen onnodig tot een escalatie leidt.

Voor O’Sensei had Aikido naast de kant van reële zelfverdediging dan ook een duidelijke spirituele kwaliteit. Een Weg (Do) om je ware Zelf te realiseren, je steeds meer van je maskers en angsten te bevrijden en dieper in jezelf te gaan: “de ultieme tegenstander vindt je in jezelf”.

Zoals elke ‘Weg’ is het uiteindelijk dus een ‘zelfzuiveringsproces’. Hoewel dit als een rode draad door de beoefening van Aikido loopt, is Aikido zeer praktisch gericht. Je leert in eerste instantie je lichamelijke mogelijkheden verkennen, je gewicht gebruiken, goed staan, bewegen vanuit het bekken, vallen, rollen, zonder kracht maar puur op gewicht en ontspanning klemmen en worpen inzetten en nota bene ook goed aan te vallen. Want slechts dan kan Aikido ook laten zien wat het waard is.